Prelatens meddelande efter audiens med påven Franciskus

Lördagen den 3 juni tog Påven Franciskus emot biskop Fernando Ocáriz för en audiens. Med anledning av detta publicerar vi ett meddelande från Opus Deis prelat.

Bild från påve Franciskus audiens. (3 juni 2023).

Rom, den 3 juni 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Jag vill med er dela glädjen över att idag ha tagits emot av den helige fadern, påven Franciskus. Under denna audiens förmedlade jag till honom den tillgivenhet och känsla av samhörighet som Opus Deis medlemmar har för honom, och jag har informerat honom om det arbete som utfördes under den extraordinarie kongressen som ägde rum under några dagar i april. Jag kunde också berätta för honom om stämningen som rådde under dessa dagar, och om den önskan om trohet mot den helige Josemarías karisma och förening med påven som var uppenbar hos alla. Samtidigt berättade jag för den Helige Fadern att vi, tillsammans med Dikasteriet för präster ,har börjat arbeta med kongressens slutdokument, inför det beslut som ska fattas av den Heliga Stolen.

Tillsammans med fader Mariano, som var med mig vid audiensen, fick jag tillfälle att berätta om några av de apostoliska initiativ som människor i verket, tillsammans med många andra, främjar i många olika länder. Initiativ vars syfte är att förmedla evangeliet och att tjäna många människor.

Den Helige Fadern uttryckte sin glädje över allt han hört, kommenterade det goda som många människor i Opus Dei gör i världen, och uppmuntrade oss samtidigt att överallt sprida vår anda i kyrkans tjänst.

Slutligen gav han oss sin välsignelse, som han utsträckte till alla människor i Opus Dei och till alla dem som på ett eller annat sätt är i kontakt med Verket.

Även om ni redan gör det ber jag er att be mycket för påven och för hans intentioner. Låt oss under denna månad, då vi firar den helige Josemarías högtid, också anförtro de kommande månadernas arbete till hans förbön.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz