Tagg: Den Helige Ande

8 träffar på "Den Helige Ande"
Den Helige Andes ankomst

Den Helige Andes ankomst

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om den Helige Ande: “Hjälp mig att be om en ny Pingst, som än en gång må sätta världen i brand.” (Plogfåran, 213).

Meditationstexter

" Kom, heliggörare, allsmäktige"

Var en eukaristisk själ! Min son, om tabernaklet är dina tankars och förhoppningars centrum, hur rikliga kommer inte din helighets och ditt apostolats frukter att bli! (Smedjan, nr. 835)

Herre, vill du så kan du göra mig ren.

Tvivla inte på att hjärtat är skapat för att älska. Låt oss därför sätta Jesus Kristus i alla våra kärlekar. Om vi inte gör det, hämnas vårt tomma hjärta och fylls av de mest föraktliga vidrigheter. (Plogfåra, nr. 800)

"Umgås med den helige Ande"

Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. Det är han som måste helga dig. Glöm inte att du är Guds tempel. Tröstaren bor i din själs innersta: lyssna på hans ingivelser och rätta dig efter dem. (Vägen, nr. 57)

Pingstdagen

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den salige Josemaría om den Helige Ande.