Palmsöndagen – Jesus gör sitt intåg i Jerusalem

"Nu börjar den Stilla Veckan och vi vill påminna om Kristi triumfartade inträde i Jerusalem...” Detta är orden som biskop Javier Echevarría uttalade för den amerikanska radiokanalen EWTN. I slutet på denna text kommer ni att finna en förklaring på hur man skall bära sig åt för att kunna lyssna på inspelningen.

Palmsöndagen: lyssna på biskop Javier Echevarrías ord. (på spanska)

Nu börjar den Stilla Veckan och vi vill påminna om Kristi triumfartade intåg i Jerusalem. Så här skriver aposteln Lukas: »När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: "Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem." De begav sig iväg och fann allt det som Herren hade sagt dem.»

Vilken ynkligt lastdjur vår Herre valde ut! Kanske vi som är så uppblåsta, skulle ha valt en eldig springare. Men Jesus låter sig inte ledas av enbart mänskliga hänsynstaganden utan av gudomliga bedömningsgrunder. »Detta hände», säger aposteln Matteus, »för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: "Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl."»

Jesus Kristus, som är Gud, nöjer sig med en åsna som tron. Vi, som är ingenting, visar oss ofta uppblåsta och malliga. Vi försöker dra uppmärksamheten till oss, visa oss bättre, försöker få de andra att beundra oss och lovprisa oss. Den helige Josemaría Escrivá, som blev kanonsierad av Johannes Paulus II för två år sedan, var betagen i denna scen ur Evangeliet.

Han ansåg att han själv var en skabbig åsna, som inte var värd något. Men eftersom ödmjukhet är en sann dygd erkände han på samma gång att han hade fått många gåvor av Gud, särskilt uppdraget att öppna upp gudomliga vägar på jorden och att visa miljontals människor och kvinnor att de kunde bli helgade här på jorden genom att på bästa sätt utföra sitt yrkesarbete och de vanliga vardagliga plikterna.

Jesus gör sitt intåg i Jerusalem på en åsna. Vi måste dra ut konsekvensen ur denna scen. Varje kristen människa kan och bör förvandla sig till en tron för Jesus Kristus. Här kommer några ord av den helige Josemaría som passar som handen i handsken. »Om Jesus för att regera i min själ, i din själ, skulle ställa upp förutsättningen att kunna räkna med en perfekt plats i oss, skulle vi med fog kunna förtvivla». Däremot tillägger han, »Jesus nöjer sig med ett stackars djur som tron. (…).Det finns hundratals djur som är vackrare, smidigare eller grymmare. Men Kristus valde åsnan för att träda fram som konung inför folket som hyllade Honom. För Jesus har inget behov av beräknande list, av kalla hjärtans grymhet eller av iögonfallande men ihålig skönhet. Vår Herre uppskattar ett ungt hjärtas glädje, enkel gång, oförställda röster, rena ögon och öron som lyssnar uppmärksamt till hans kärleksfulla ord. Så regerar han i själen.»

Låt honom ta över våra tankar, våra ord och handlingar! Låt oss framför allt göra oss av med vår egenkärlek som är det största hindret för Kristi rike! Låt oss vara ödmjuka, och inte skryta med meriter som inte är våra egna. Kan ni tänka er hur löjligt det hade varit om åsnan hade tagit åt sig jublet och applåderna som folket riktade till Herren?

När Johannes Paulus II kommenterade denna scen ur evangeliet påminde han om att Jesus inte förstod sin tillvaro här på jorden som ett sökande efter makt, som längtan efter framgång eller en vilja att härska över andra. Tvärtom avstod han från det som kunde ha varit hans privilegier såsom Guds like, han antog tjänarens gestalt och gjorde sig till människornas like. Han lydde det som Fadern ville med honom ända tills döden på Korset (predikan 8/4 2001).

Människornas entusiasm brukar inte vara så länge. Några dagar därefter skrek de som hade hyllat hans ankomst istället på hans död. Och vi – låter vi oss dras med av en tillfällig hänryckning? Om vi i de här dagarna märker det gudomliga vingslaget av Guds nåd när Gud går förbi oss, låt det då röra vid våra själar. Låt oss bre ut på marken, mer än palmblad och olivkvistar, våra egna hjärtan. Låt oss bli ödmjuka och göra bot. Låt oss försöka förstå vår nästa. Det är den hyllningen som Jesus väntar sig av oss.

Den Stilla Veckan ger oss möjligheten att på nytt uppleva de grundläggande ögonblicken i vår frälsning. Men låt oss inte glömma, som den helige Josemaría skriver, att »om vi vill följa Kristus i hans härlighet, i slutet av Stilla veckan, måste vi först tränga in i hans brännoffer och känna oss helt förenade med Honom då han dör på Kalvarieberget.» Låt oss därför vandra hand i hand med Maria, det finns inget bättre sätt än det. Låt henne för oss ta emot den nåd som i dessa dagar lämnar ett djupt spår i våra själar. Låt detta för var och en av oss bli till ett tillfälle att fördjupa vår kärlek till Gud så att vi sedan kan visa den för våra medmänniskor.

Biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat * * *

Så kan du lada ner biskop Echevarrías ord

För att kunna lyssna till dessa ord, behöver din dator kunna spela formatet MP3 som gör det möjligt att kodifiera och komprimera Audio och Video. För att kunna göra detta måste du först ha installerat ett program som kan läsa MP3, t.ex. "Windows Media Player", "RealPlayer" eller "Quick Time".

När du har installerat ett sådant program, välj då länken multimedia högst upp. När filen laddats ner, kommer den att spelas upp.

Om du vill spara inspelningen, kan du göra det genom att aktivera funktionen spara som alla program erbjuder. Välj en mapp i din dator där du kan spara den, för att sedan ta fram den när du vill lyssna.

Med modem tar nerladdningen 5-20 minuter, och med ADSL-anslutning tar den 1-5 minuter.