Opus Deis 75 år

Nästan sjuttiofem år efter grundandet, vad tror ni att Verkets enastående vitalitet beror på?

Vårt uppdrag är inte att utveckla speciella apostoliska verk, utan att stimulera män och kvinnor i alla yrken och från alla samhällsskikt, att helga sina egna liv, och på så sätt bidra till att bära vittnesbörd om Evangeliets universella värden. Det finns Opus Deis centra i mer än sextio länder. De senast tillkomna är de i Sydafrika, Kazakstan och Libanon. [Kroatien och Slovenien tillkom år 2004. Ö. A.] Överallt försöker prelaturens medlemmar att leva som uppriktiga kristna och – enligt vår Grundares ord – i den egna familjekretsen och bland sina yrkeskollegor utföra ett intensivt apostolat som har vänskap och förtroende som grund. En del sätter också igång projekt som tjänar andra. Det kan handla om utbildning, sjukvård, etc. Dessa projekt motsvarar behoven i de lokala samhällen där de finns och utförs alltid i samarbete med andra personer, som ofta är icke-katoliker. Det är ingen hemlighet för någon att Grundaren började sitt apostolat bland fattiga och sjuka människor i Madrid.

Marco Politi, La Repubblica (Italien), den 10 januari 2002.