Opus Dei och stiften

Vilket förhållande har Opus Dei som institution med stiftet? Samarbetar Opus Dei också med ordnar och andra organisationer i sitt pastorala arbete?

Personalprelatur
Opus Dei - Opus Dei och stiften

Prelaturens liv är förankrat i stiftet. Prelaturen är därför i ständig kontakt med stiftet och respektive biskop. Det är dessutom juridiskt nödvändigt att biskopen ingriper innan prelaturen börjar sin verksamhet i stiftet eller innan den öppnar sina center.

Men det viktigaste är den ständiga kontakt som gör att prelaturen verkar helt i samklang med stiftets liv och med stiftsbiskopens pastorala mål.

Prelaturen Opus Dei är förenad med alla kyrkliga organisationer som verkar i stiftet. Inom ramen för varje organisations rättmättiga självständighet i Kyrkan, erbjuder vanligtvis livet i det stift som alla tillhör många tillfällen till kontakt och samarbete.

Man bör ha i åtanke att Opus Dei inte är en grupp vid sidan om i stiftet och inte heller är eller verkar som en sammanslutning. Deras medlemmar kan således fritt delta i kristtrognas organisationer som har en sekulär karaktär.