Opus Dei och Andra Vatikankonciliet

Kan man ur läromässig synvinkel säga att Verket är traditionalistiskt eller traditionellt eller hur skall man förklara dess hållning gentemot Andra Vatikankonciliet?

Traditionalismen är en sjukdom som i sina olika former bygger på en felaktig uppfattning av traditionen. Men traditionen, i sin äkta betydelse, har en mycket viktig plats inom Kyrkan tillsammans med den Heliga Skrift, och den är oskiljaktig från denna.

Dessutom har Kyrkan en lysande historia bakom sig; alla helgonen, andliga gåvor, som med sina liv har upplyst de senaste tjugo århundraden och idag fortfarande upplyser vår tillvaro. Kyrkan har betytt kultur, makalös konst, vetenskap, litteratur, skolor, välgörenhetsverk. På samma gång är Kyrkan i varje människas hjärta levande historia, till vilken Kristus vänder sig och som är densamma idag, igår och alltid.

Allt detta har Andra Vatikankonciliet lärt oss. Och i konciliets texter hör vi ekot av många av de idéer som vår Grundare förkunnat för oss sedan trettiotalet. Alla koncilier utgör en läroämbetsenhet, i vilken det inte finns någon motsägelse. Men – om jag får uttrycka mig så – man skulle kunna säga att Opus Dei har sin läromässiga hemvist i Andra Vatikankonciliet, bestående av på en gång tradition och nybildande.

Patricia Mayorga, El Mercurio (Santiago de Chile), den 21 januari 1996.