Opus Dei firar 25 år som Personalprelatur

Den 28 november var det 25 år sedan Guds tjänare, påven Johannes Paulus II genom den apostoliska konstitutionen Ut Sit, upprättade Opus Dei som personalprelatur inom den katolska Kyrkan.

Biskop Javier Echevarría träffar medlemmar av och medarbetare i Prelaturen.
En ny avdelning har tillkommit på hemsidan för att informera om 25-årsjubiléet under det kommande året. Den kommer att innehålla nyheter, frågor och andra dokument som rör ämnet.

För 25 år sedan, den 28 november 1982, upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som personalprelatur. Prelaturen Opus Dei främjar det kristna livet och Kyrkans evangelisation på ett sätt som kompletterar de olika stiftens arbete.

När Johannes Paulus II år 2001 erinrade sig sitt beslut noterade han att ”de trogna lekmännens medlemskap i sin lokala kyrka och i Prelaturen, i vilka de är införlivade, gör det möjligt för Prelaturens speciella uppdrag att överensstämma med varje enskild kyrkas evangeliska arbete, precis som Andra Vatikankonciliet föreställde sig det” (i ett tal 7/3 2001).

Ärkebiskopen Francesco Monterisi, sekreterare för Biskopskongregationen – den kongregation i Vatikanen av vilken Prelaturen beror – sade nyligen i en intervju: ”formen av personalprelatur är den mest passande för att Opus Dei ska kunna fullfölja sitt uppdrag inom Kyrkan, såsom detta uppdrag var tänkt av S:t Josemaría Escrivá med den djupa andlighet som var hans” (intervju 11 december 2006).

Biskop Javier Echevarría träffar medlemmar av och medarbetare i Prelaturen.

Ärkebiskop Monterisi poängterade också att ”den apostoliska frukten av Opus Deis arbete gör nytta i de stift där medlemmarna i Prelaturen bor. Det har ofta hänt att ett personligt apostolat från en medlem i Opus Dei har lett till en omvändelse för en vän, en kollega eller en släkting. Opus Deis lekmäns hängivenhet, deras apostoliska och sociala arbete och deras initiativ inspirerar andra troende, och detta ger andlig växtkraft åt stiftet”.

Ärkebiskop Monterisi kommenterade Opus Deis 25 år av närvaro i ett stort antal av världens stift med följande ord: ”förverkligandet av det intensiva apostoliska arbetet i förening med olika biskopar har blivit bekräftat. Detta samarbete har konkretiserats på många olika sätt, men Prelaturens önskan att verka i överensstämmelse med de biskopar i vilkas stift den är aktiv är alltid densamma. Man kan sammanfattningsvis säga att personalprelaturen bidrar till att berika Kyrkans gemenskap”.

Benedikt XVI sade till prelaten: ”När du uppmuntrar dina prästers och lekmäns längtan efter personlig helighet och apostolisk hängivenhet, så syns tillväxten inte bara hos den hjord som anförtrotts dig, utan du ger också Kyrkan ett effektivt hjälpmedel i den viktiga evangelisationen av dagens samhälle.”

I ett herdabrev skrivet den 28 november 1982, försäkrade biskop Álvaro del Portillo, den första av Opus Deis prelater, att den helige faderns beslut skulle bli till nytta för hela Kyrkan, ”eftersom det enda som tar oss framåt är tjänandet av denna goda Moder”.

Påven Benedikt XVI hänvisade till denna vilja att tjäna Kyrkan och dess evangeliska uppdrag under firandet av den nuvarande prelatens, biskop Javier Echevarría, 50-årsjubileum av sin prästvigning. Påven sade: ”När du uppmuntrar dina prästers och lekmäns längtan efter personlig helighet och apostolisk hängivenhet, så syns tillväxten inte bara hos den hjord som anförtrotts dig, utan du ger också Kyrkan ett effektivt hjälpmedel i den viktiga evangelisationen av dagens samhälle.”

Bland de många ceremonier som hålls för att fira 25-årsjubiléet anordnas en konferens av det påvliga Universitetet av det Heliga Korset. Konferensen äger rum den 10 mars 2008 i Rom, och många teologer och experter på kanonisk rätt kommer att delta tillsammans med kyrkliga myndigheter.

Biskop Echevarría vill att tacksägelsen till Gud för upprättandet av Prelaturen ska ta formen av bön. Därför har han utlyst ett marianskt år inom Prelaturen.

Med målsättningen att informera om detta jubileum har en ny avdelning öppnats på Opus Deis hemsida. Den kommer att erbjuda nyheter, svar på vanliga frågor och andra dokument som rör ämnet.