«Opus Dei est Praelatura personalis»

Så börjar Opus Deis stadgar. Johannes Paulus II upprättade Verket som personalprelatur den 28 november 1982. På den här nya årsdagen publicerar vi en pdf med mer information på spanska och andra länkar till olika artiklar.

· Evangeliet i vardagen (pdf spanska)

Det är rubriken till en broschyr som publicerades med anledning av den 25:e årsdagen av Opus Deis upprättande som personalprelatur. Prelaturens verksamhet – förklarar Prelaten där – försöker bota ”skilsmässan mellan tron och den egna konkreta tillvaron, bestående av arbete och timliga sysslor”

Prelaturens medlemmar bidrar med sitt vardagliga liv till Kyrkans evangeliserande eld och kraft. ” Den apostoliska frukten av Opus Deis arbete – förklarar ärkebiskop Monterisi – gör nytta i de stift där medlemmarna i Prelaturen bor. Det har ofta hänt att ett personligt apostolat från en medlem i Opus Dei har lett till en omvändelse för en vän, en kollega eller en släkting.”

· EN VIDEO om den helige Josemarías kärlek till vår Fru, för att avsluta det marianska året som Prelaten har utlyst för att tacka för dessa 25 år.

· VANLIGA FRÅGOR om personal­pre­la­turer

· ETT EXEMPEL: Johannes Paulus II och en präst i Opus Dei i Finland