Att lyssna till ungdomar: "Vad söker ni?"

Matilda är en ung italiensk-svensk tjej. Under tonåren hade hon svårt att se Guds närvaro i sitt liv men efter Världsungdomsdagen i Krakow återupptäckte hon viktig tron är.

Den helige Fadern har vid flera tillfällen sagt att han vill "lyssna på de unga: katolska och icke-katolska ungdomar, kristna ungdomar och andra troende, på unga som inte vet om de tror eller inte tror, på alla. Det är viktigt att ni talar och inte låter er tystas (Tal till ungdomar i Chile, 5 /2 2018). Med anledning av detta har han velat kalla till en synod i oktober 2018 som har rubriken "Ungdomar, tron och att urskilja en kallelse".

Som ett svar på påvens önskan har vi bett ungdomar från olika delar av världen att dela med sig av sina funderingar och de svarar också på frågor som påven ställer till dem.

ungdomar från olika delar av världen delar med sig av sina funderingar

Serien “Youth Speaking out” utgår från några citat av Franciscus från ett förberedande möte inför synoden som ägde rum i Rom i mars i år, dit ungdomar från hela världen hade kommit. Där uppmuntrade han dem att "tala frimodigt, utan att skämmas. Ni vet hur man gör det."

I den första videon möter vi Matilda, en italiensk-svensk tjej som arbetar på en förskola i Stockholm. Hon tar upp påvens fråga Vad söker ni? och förklarar hur hon mötte Jesus och hur hennes arbete med flyktingbarn hjälper henne att uppskatta det som är viktigt i livet.