Livet har övervunnit döden

Några texter av den salige Josemaría med anledning av Herrens Uppståndelses högtid.

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs moder, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu döda kropp. – Tidigt på morgonen nästa dag kommer de till graven vid soluppgången (Mk 16:1-2). När de går in blir de bestörta över att inte finna Herrens kropp. – En ung man i vita kläder säger till dem: Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus från Nasaret: Non est hic, surrexit enim sicut dixit - han är inte här, han har uppstått, så som han sade (Matt 28:5).

Han har uppstått! Jesus har uppstått. Han är inte i graven. - Livet har övervunnit döden.

Han visade sig för sin allraheligaste moder. – Han visade sig för Maria från Magdala som är tokig av kärlek. – Och för Petrus och för de övriga apostlarna. – Och för dig och för mig, som är hans lärjungar och ännu mera förälskade i honom än Maria Magdalena: vilka saker säger vi inte till honom!

Rosenkransen, Kristi uppståndelse

Kristus lever. Det är denna sanning som gör vår tro meningsfull: Jesus, som dog på korset har uppstått och besegrat döden och mörkrets makt, lidandet och ångesten. Var inte förskräckta – med de orden hälsade ängeln kvinnorna som skyndade till graven. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här (Mark 16:6).

När Kristus går förbi, 102, 1

Herrens triumf den dag han uppstod är slutgiltig. Var är soldaterna som myndigheterna hade placerat ut? Var är sigillen som de hade förseglat stenen framför graven med? Var är de som dömde Mästaren? Var är de som korsfäste Jesus? … Inför hans seger flyr alla de ynkliga stackarna.

Var full av hopp: Jesus Kristus segrar alltid.

Smedjan, nr. 660.

Jesus är Emmanuel: Gud med oss. Hans uppståndelse avslöjar att Gud inte överger oss. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig (Jes 49:14-15), lovade Herren. Och han höll sitt löfte. Gud finner ännu sin glädje bland människors barn (Jfr Ords 8:31).

När Kristus går förbi, 102, 3

Uppgiften kommer inte att bli lätt. Men vi har en tydlig ledstjärna, ett faktum som vi aldrig bör eller kan åsidosätta: Gud älskar oss och vi kommer att låta den helige Ande verka i oss och rena oss, så att vi kan omfamna Guds Son på korset för att sedan uppstå med honom, för uppståndelsens glädje har sina rötter i korset.

När Kristus går förbi, 66, 4