Antal artiklar: 4

Månadsreträtt april #Hemifrån

Kristus lever. Det är denna sanning som gör vår tro meningsfull: Jesus, som dog på korset har uppstått och besegrat döden och mörkrets makt, lidandet och ångesten. Några idéer för att göra reträtten i mars hemifrån.

Andliga texter

Påsk: videomeddelande från Opus Deis prelat

Msgr. Fernando Ocáriz skickar påskhälsningar och uppmuntrar oss att be Herren om en förnyad tro, som verkar i kärlek: ”Kristus lever, Vi vet att det är så tack vare tron. Kristus vill leva och lever verkligen i oss.”

Herdabrev och meddelande

På andra sidan den döda döden

Tunn spiritualism och frälsande materialism – steg för steg mot klarhet – förvandlad kroppslighet – en påskbetraktelse av Josef Arquer

Andliga texter

Livet har övervunnit döden

Några texter av den salige Josemaría med anledning av Herrens Uppståndelses högtid.

Be med den helige Josemaría