Kyrkogårdsbesök med avlat under november

Vatikanen har i rådande coronatider tillfälligt ändrat villkoren för att erhålla avlat vid kyrkogårdsbesök under november månad. Följande gäller:

För att undvika täta besök på kyrkogårdar med trängsel under den första novemberveckan, har dekret utfärdats att fullkomlig avlat erhålls inte bara under den vanliga tiden 1 till 8 november, utan för hela månaden. De troende kan själv fritt välja avlatsdagar under denna tid.

Förutsättningarna är: I samband med hågkomst av den avlidne gäller bekännelse, avhållsamhet från synd, att man har tagit emot kommunionen och bön enligt Påvens intention. Dessutom besök i kyrkor eller kapell runt alla helgons dag och alla själars dag. Böner som Fader vår, trosbekännelsen är lämpliga i samband med kyrkogårdsbesök.

Dekretet föreskriver speciella lättnader för äldre och sjuka människor som av allvarliga skäl inte kan gå ut. Som allvarliga skäl gäller även en eventuell ny nedstängning av samhället. Man kan få fullständig avlat hemma, genom böner för den avlidne framför en bild av Jesus eller Jungfru Maria, och ta igen de övriga förutsättningarna senare. Som böner rekommenderas bland annat Laudes och Rosenkransen. Som betraktelse inför döden; en passande Evangelieläsning och ”Barmhärtighetens verk”. Bekännelse, Kommunion och bön i enlighet med Påvens intention skall så snart som möjligt ske.

På Alla själars dag skall alla präster uttryckligen inbjudas till att fira mässan tre gånger, detta står fast.