Kontakt för pressen

Opus Deis presskontor hjälper media med fakta och information om prelaturens verksamhet.

Vad är Opus Dei
Opus Dei - Kontakt för pressen

Presskontoret vill:

– snabbt och fullständigt besvara specifika frågor från journalister som önskar informera om Opus Dei eller om någon händelse som har ett samband med prelaturen

– sprida information, nyheter eller grafiskt material om prelaturen (se avsnittet: PRESSMEDDELANDEN och BILD, AUDIO OCH VIDEO)

– serva med dokumentation eller bakgrundsinformation som gör det möjligt att förstå Opus Deis plats och roll inom Katolska kyrkan (se avsnittet: PRESSKLIPP)

– förmedla kontakter när personliga intervjuer önskas.

Adresserna till Opus Deis presskontor i olika länder hittar man på vänstra spalten.

Presskontoret arbetar huvudsakligen för journalister. Andra som önskar få information är välkomna att fylla i formulären som erbjuds under ”KONTAKT” längst upp i huvudmeny.

Informationsansvarig för Opus Dei i Skandinavien

Joanna Engstedt

Mobil +46-(0)73-978 22 35

[email protected]