Konservativ eller progressiv?

Är Opus Dei en konservativ institution?

Om man använder termerna ”konservativ” eller ”progressiv” i politisk mening, skulle jag inte kunna svara på frågan, för det sättet att se på saken är inte giltigt när det handlar om Kyrkan. Om termen ”konservativ” användes utanför det politiska sammanhanget, skulle man kunna säga att hela Kyrkan är ”konservativ”, eftersom den bevarar och för vidare Kristi evangelium, sakramenten, gåvan som utgörs av helgonens liv, de karitativa verken. Av liknande skäl, är hela Kyrkan ”progressiv”, då den tittar in i framtiden, tror på ungdomen, inte söker efter privilegier, håller sig nära de fattiga och behövande. Detta betyder att Opus Dei är konservativt och progressivt, liksom hela Kyrkan är det, varken mer eller mindre.

Miriam Díez, Presència (Spanien), den 23 juli 2000.