Konservativ eller progressiv

Så här svarar prelaten på frågan från en journalist: Är Opus Dei en konservativ institution?

Opus Dei - Konservativ eller progressiv

Om man använder begreppen "konservativ" eller "progressiv" i politisk bemärkelse så kan jag inte svara på frågan, eftersom denna uppdelning inte går att göra av kyrkan. Om man använder ordet "konservativ" utanför denna politiska kontext, skulle man kunna säga att hela kyrkan är "konservativ" eftersom den bevarar och förmedlar Kristi evangelium, sakramenten, helgonens skatt och deras barmhärtighetsgärningar. I jämförd bemärkelse är hela kyrkan också "progressiv", eftersom den ser till framtiden, tror på ungdomarna, söker inte privilegier, är nära de fattiga och de behövande. Opus Dei är alltså konservativ och progressiv som hela kyrkan är det, varken mer eller mindre.

Miriam Díez, Presència (Spanien), 23 juli 2000.