Johannes Paulus II: ”Du kommer till Finland för att göra Opus Dei”

Påven tittade upp och såg intensivt på honom. ”Det bästa sättet du kan hjälpa Kyrkan i Finland”, sade han, ”är att göra Guds verk, Opus Dei.” Fader Barto Menchen kommer ihåg detta möte.

Sommaren 1989 bodde jag i Finland. Jag hade flyttat dit från Sverige två år innan för att påbörja Opus Deis apostoliska arbete. Denna sommar var speciell för de nordiska länderna, eftersom påven skulle besöka dem för första gången.

När Johannes Paulus II anlände till Finland, rymdes de finska katolikerna, tillsammans med ganska många protestanter, i Helsingfors ishall för mässan.

Innan mässan åt de finska katolska prästerna, tretton till antalet inklusive mig själv, middag med påven i biskopsresidenset. Jag kommer ihåg att en präst från Estland också var med. Han lyckades resa från sitt land – då en del av Sovjetunionen – med några av sina församlingsmedlemmar.

Måltiden var oförglömlig.

Johannes Paulus II ledde konversationen. Han intresserade sig för alla, och frågade var och en av oss om vårt arbete. När han vände sig till mig, berättade jag om det apostoliska arbete som vi i Opus Dei påbörjat. Påven lät mig dock inte prata länge, utan avbröt mig vänskapligt och sade: ”Du behöver inte berätta. Er Prelat i Rom har redan berättat.”

Jag blev lite förbluffad. Jag visste att Don Alvaro del Portillo hade träffat påven innan hans resa, men jag trodde inte att han hade varit så medveten om vårt arbete. Han hade ju så mycket annat att tänka på.

Påven fortsatte tala om den Helige Andes gåva till Kyrkan, och hur denna gåva kunde ses i olika initiativ för att förnya lekmännens liv. Han talade specifikt om Opus Deis arbete och sade att dess anda var till nytta för alla länder och kulturer.

Påven underströk att vi präster måste hjälpa varandra med det pastorala arbete som var utspritt över landet.

Jag blev väldigt rörd över vad Johannes Paulus II sade när vi tog avsked. Vi gick fram till honom en och en för att få resans minnesmedalj och en rosenkrans. Han såg intensivt på mig och sade: ”Du har kommit till Finland för att göra Opus Dei, Guds verk, och det bästa sättet att hjälpa Kyrkan är att göra just det.”