ISSI utbildar städpersonal åt sex sjukhus i Kongo

ISSI är en sjuksköterskeskola som grundades i Demokratiska republiken Kongo av några Opus Deis medlemmar. Centret utbildar unga kongoleser som bidrar till att ge det afrikanska landet högre standard i sjukvården. Här följer information om ett nytt initiativ.

Bibiane, en av deltagarna i kursen.

ISSI, som står för Institut Supérieur en Sciences Infirmières (Högre institutet för sjuksköterskeutbildning) ligger i en förstad till Kinshasa, har satt igång ett projekt som finansieras av Diputación Foral de Bizkaia (ung. Provinsregeringen i Biscaya i Spanien), vars mål är att förbättra nivån på hygien och hälsovård i sex sjukhus som tillhör den kongolesiska huvudstaden.

Idén uppstod som en följd av den erfarenhet elever vid ISSI fick när de praktiserade vid olika sjukhus och kliniker. På grund av alla svårigheter som landet fått gå igenom och vikten av att se till de mest grundläggande behoven, har man inte kunnat bry sig så mycket om hygienen och att det är rent, och smutsen som råder överallt är det första problem de möter inom sjukvården.

Det var nödvändigt att på nytt ta tag i grundläggande sanitära rutiner och att utbilda städpersonalen på ett riktigt sätt. Å andra sidan är det ett faktum att räkna med att det ibland fattas till och med de mest elementära hjälpmedlen som tvål, desinfektionsmedel och städmateriel.

Målet är att föra in hygienen i sjukhusen

För att bidra med en lösning kom ISSI på ett projekt som kan hjälpa yrkesfolk inom ämnet hälsa och de personer som kommer till sjukhusen att förstå sig på de grundläggande principerna när det gäller sjukhushygien.

Med hjälp av det kongolesiska Hälsoministeriet valde man ut sex pilotsjukhus. Det var Allmänna Sjukhuset i Kinshasa, den helige Josefs sjukhus, Kintambo-sjukhuset, Makala-sjukhuset, Ngaliema-sjukhuset och Bondeko-sjukhuset.

Programmets första del bestod i en kurs som man gav 36 chefssjuksköterskor i de sex sjukhusen.

I en andra del, organiserade man i augusti månad ett fortbilningskurs för 400 sjukskötare och sjuksköterskor i ämnet: ”Med smuts går det inte att förhandla.”

I den tredje delen som just avslutats har man kört ett utbildningsprogram för städ- och underhållspersonal.

“Vår stolthet är att vi gör ett bra arbete”

Kursen drog till sig personal från olika sjukhus i Kinshasa.

Under tre dagar gavs lektioner i teori och praktik under ledning av Mme Matondo (som tillhör diet- och hygienavdelningen vid Monkole-sjukhuset), av Mme Bibiane och annat yrkesfolk vid ISSI:s städavdelning.

Undervisningen berörde ämnen som hur man skall städa olika slags avdelningar inom sjukhuset, hur man på djupet skall utföra den dagliga städningen av patienternas rum, hur man skall använda sig av städmaterialet, hur man tillverkar egen tvål och desinfektionsmedel ...

Men den del av kursen som väckte störst intresse vara den som handlade om hur viktig denna typ av arbete är. Den hölls av Estela Murtagh, som är ansvarig för Diet- och hygienavdelningen vid Monkole-sjukhuset. Rubriken hon givit sitt föredrag var det som sedan blev till tema för hela kursen: ”Lolendo na biso ezali na mosala (vår stolthet är att vi gör ett bra arbete)” på lingala, landets språk.

Deltagarnas kommentarer var att från och med nu skulle de när de arbetade inte bara tänka på att tjäna pengar, utan se det som något de gjorde för andra personer, som en tjänst man ger, i första hand patienterna, men också läkarna, patienternas familjer, osv. Man skulle också tänka på att arbetet måste utföras med yrkesmässighet, enligt ett skrivet protokoll och med lämpligt material till hands.

Denna kategori av sjukhuspersonal har aldrig tidigare fått någon utbildning som skulle kunna hjälpa dem att utföra denna typ av arbete och det saknas praktiskt taget någon form av pågående utbildning i landet, som om den finns ges i första hand åt läkarna.

Därför var det en sporre för dem som arbetar inom detta område, som man ofta ser ner på, att man för en gångs skull tänkte på dem.

Programmet som varar ända fram till september månad år 2006, är nu inne på sin fjärde etapp. Nu kommer en koordinator att noga följa upp kursens verkningar i vart och ett av sjukhusen för att se vilken nytta den har haft och hur man tillämpat det man lärt sig i var och en av de olika yrkesgrupperna.

Candelas Varela, direktör för ISSI

har följande adress: 4804, Avenue Ngafani. Mont Ngafula. Kinshasa.

Demokratiska republiken Kongo

E-post: nouvinfirmieres@freesurf.fr

Tfn: 243/ 99/ 9910856