Hur är det möjligt att det krävs en särskild kallelse för att vara medlem i en prelatur?

Detta krav på kallelse är självfallet inte nödvändigt för personalprelaturer som sådana.

Personalprelatur
Opus Dei - Hur är det möjligt att det krävs en särskild kallelse för att vara medlem i en prelatur? Foto: pmevdev

De kan grunda sig på helt olika omständigheter, vanligtvis kopplade till sociala band mellan medlemmarna.

Det är trots detta möjligt att ha ett sådant krav när själva gemenskapen förutsätter en särskild kallelse, som fallet är med Opus Dei. Kyrkan erkänner och gynnar något som kommer från den helige Ande: utan detta skulle prelaturen Opus Dei upphöra att existera.