Bibliografi på svenska

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: Catholica

Opus Dei - en kort beskrivning , Catholica, Helsingborg 1996. Denna småskrift är baserad på boken Das Opus Dei (Christiana-Verlag, Stein-am-Rhein, Schweitz uppl. 1987) som är en bearbetad tysk översättning av Dominique Le Tourneaus L'Opus Dei (Presses Universitaires de France, Paris 1984). Svensk bearbetning av Dennis Searby.

Erik Kennet Pålsson, Vägen till Opus Dei , Catholica, Helsingborg 1989. Författaren är konvertit, permanent diakon i Katolska Kyrkan i Stockholm, inte medlem i Opus Dei. Boken är både en biografi om grundaren och en beskrivning av Opus Dei.