Betraktelser i Uppsala

Opus Dei är en oordnad organisation sade den helige Josemaría någon gång för att beskriva Verkets apostolat och dess spridning. Aktiviteterna börjar några gånger på ett oväntat sätt.

Fader Andres Bernar predikar en betraktelse i Uppsala

För flera år sedan arbetade fader Andres Bernar, regionalvikarie för Opus Dei i Skandinavien, som spiritual för stiftets prästseminarium i Uppsala. Några kvinnor från Uppsala som hade kontakt med Opus Dei bad honom att predika en betraktelse för dem i samband med hans resor dit. I början hölls dessa betraktelser i Katarinaskolan och sedan i år (2017) hålls de i en av salarna i S:t Lars katolska församling. Betraktelserna tar upp ämnen som bön, närhet till Jesus Kristus, helighet och jungfru Maria.

I betraktelsen i augusti 2017 uppmuntrade han deltagarna att älska Gud med hela sitt hjärta och inte bara på deras lediga tid. Han sade även: ”Hur många minuter om dagen tänker vi på oss själva? Jesus frågar oss om vi tänker lika mycket på andra.”

Sedan början av 2017 predikar han även liknande betraktelser för män.

Genom åren har ett trettiotal personer fått inspiration från dessa betraktelser för sitt kristna liv.

Denna typ av resor är möjliga tack vare flera personers generösa ekonomiska bidrag till Opus Deis apostoliska verksamheter.

Vi tackar även S:t Lars församling för deras gästvänlighet.

Om ni vill veta mer om betraktelserna i Uppsala, skicka ett meddelande till oss eller ring oss här.