Barnskyddspolicy

Prelaturen Opus Dei i Skandinavien vill tydligt markera att vi inte tolerar sexuella övergrepp och ansluter oss till de aktuella riktlinjerna för att skydda barn och ungdomar i Stockholms katolska stift.

Prelaturen Opus Dei i Skandinavien vill tydligt markera att vi inte tolererar sexuella övergrepp. Vi ansluter oss helt och hållet till den Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar som har tagits fram av Stockholms Katolska Stift och är i linje med beredskapsplanerna i Köpenhamns och i Oslos katolska stift. Ledare och volontärer i ungdomsaktiviteter för vilka Prelaturen ansvarar för deras kristna orientering har genomgått en utbildning för att få den kunskap och insikt som behövs för att genomföra det som beredskapsplanen talar om. Vi hänvisar till stiftets barnskyddsombud för närmare detaljer om denna utbildning eller om själva beredskapsplanen.