Number of articles: 29

Rozjímanie na Vigíliu a Veľkonočnú nedeľu

Rozjímanie na Veľkonočnú nedeľu. Navrhované témy: nádej osvetľuje Bielu sobotu; Vzkriesenie oživí životy svätých žien; Peter a Ján bežia k hrobu; spolu s Máriou sa tešia zo Vzkriesenia.

Duchovný život

Komentár evanjelia na Veľkonočnú nedeľu: Ježiš žije!

Komentár k evanjeliu na Veľkonočnú nedeľu. „Vtedy vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu skôr, videl a uveril“. Láska k Majstrovi Márie Magdalény, Jána a Petra sa nevytratila ani po jeho smrti. Ich viera a vernosť sú odmenené radosťou, ktorá ich bude sprevádzať navždy.

Evangelio

Svätý týždeň s pápežom Františkom (2024)

Homílie z liturgických slávení pápeža Františka počas Svätého týždňa: Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Veľkonočná vigília a Veľkonočná nedeľa.

Od pápeža

Homília na Veľkonočnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Veľkonočnú nedeľu s názvom „Kristova prítomnosť v kresťanoch“.

Od sv. Josemaríu

Rozjímanie na Bielu sobotu

Rozjímanie na Bielu sobotu. Navrhované témy: nádej osvetľuje Bielu sobotu; postavy, ktoré sprevádzajú Krista v opustenosti; Mária nás utešuje a posilňuje v ťažkých chvíľach.

Duchovný život

Liturgia Bielej soboty a Veľkonočná vigília

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život

Bazilika Svätého Hrobu v Jeruzaleme

Kresťanský život

Rozjímanie na piatok utrpenia Pána

Rozjímanie na piatok utrpenia Pána. Navrhované témy: Ježišovo Umučenie je z lásky k nám; sprevádzať Krista v jeho agónii; v kríži nachádzame svoje útočisko a spásu.

Duchovný život

Komentár evanjelia na Veľký piatok: sedem slov Krista na Kríži

Komentár k evanjeliu na Veľký piatok. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“. Slová Ježiša Krista na kríži nás vyzývajú, aby sme dôverovali a milovali ako Božie deti naplnené Duchom Svätým.

Evangelio

Liturgia Veľkého piatku

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život