Menovka: Svätý Josemaría

Je 55 výsledkov pre "Svätý Josemaría"

Nové vydanie knihy Vyhňa

​Vyhňa je skutočne knihou plnou ohňa. Čítanie tejto knihy a rozjímanie nad ňou môže mnohých ľudí priviesť do vyhne Božej lásky a roznietiť v nich túžbu po svätosti a apoštoláte.

Deviatnik odpustenia k svätému Josemaríovi

Deviatnik odpustenia k svätému Josemaríovi

Modlitbou tejto novény prosíme o milosť, aby sme sa naučili odpúšťať iným ľuďom. Jej autorom je otec Francisco Faus, ktorý zostavil aj viacero predchádzajúcich novén. Táto novéna obsahuje aj citáty svätého Josemaríu a prosby o jeho príhovor.

Sv. Josemaría a archanjeli

Sv. Josemaría a archanjeli

Vo štvrtok 6. októbra 1932 v Kaplnke sv. Jána z Kríža v ústraní Kláštora bosých karmelitánov v Segovii sa v modlitbe sv. Josemaría Escrivá po prvýkrát obrátil na troch archanjelov a troch apoštolov.

Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Posolstvo svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer

Toto dokumentárne video ponúka ďalšiu príležitosť lepšie sa zoznámiť so svätým Josemaríom, jeho učením a posolstvom. Obsahuje tiež doteraz nepublikované zábery zo svätej omše, ktorú svätý Josemaría slávil na pôde Univerzity v Navarre, 8. októbra 1967. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Zakladateľ Opus Dei v Arse

Zakladateľ Opus Dei v Arse

Sv. Josemaría sa často a s veľkou dôverou utiekal pod príhovor svätého arského Farára, patróna kňazov v duchovnej správe. Jeho prvá cesta pomodliť sa na jeho hrob do mestečka Ars, kde sv. Ján Mária Vianney pôsobil ako kňaz, ho tam priviedla v roku 1953.

Kresťanskí rodičia

Kresťanskí rodičia

9. januára 1902 okolo desiatej večer sa v Barbastre rodičom Josému Escrivovi a Dolores Albasovej narodil syn, budúci zakladateľ Diela Opus Dei - sv. Josemaría.

Carmen Escrivá

Carmen Escrivá

16. júla, na sviatok Našej Panej z Hory Karmel sestra sv. Josemaríu Escrivá Carmen oslavovala narodeniny. Po celý život vnášala Carmen vrúcnosť a teplo charakterizujúce domáci život rodiny Escrivovcov do novej, nadprirodzenej rodiny, ktorú náš Otec založil.