Number of articles: 28

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (II): Klobúky

​Donata je návrhárka klobúkov v známej dielni v Ríme. Mnohé z jej návrhov sa používajú v medzinárodných filmových produkciách.

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (I): Obchodník so syrmi

​Talian Giorgio sa venuje predaju syrov. Je ženatý a má päť detí. Syr je pre neho „tak trochu ako dôkaz existencie Boha“.

Osobné svedectvá

Hľadanie práce

Hľadanie práce môže byť jedným z najnáročnejších období profesionálneho života. Prečítajte si príbeh o tom, ako príhovor Dory del Hoyo pomohol jednému mladému mužovi nájsť si prácu.

Vypočuté prosby

Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Tohoročný sviatok práce nás podnecuje k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi skutočnosťami a aspektami, ktoré koronavírusová kríza vyniesla na povrch: že na svete žije mnoho dobrých ľudí, že pokrok musí ísť ruka v ruke s takým podmanením si prírody, ktoré zároveň vyjadruje i úctu, že sme závislí jedni od druhých, že sme zraniteľní a že spoločnosť, aby bola ľudská, musí byť solidárna.

Od preláta

Moja rodina a zubná klinika

Abing Chanová s manželom žijú v meste Kaohsiung na Taiwane. Obaja pracujú ako zubní lekári. Abing v článku prezentuje svoje postrehy a príbehy zo života a z práce matky a zubárky.

Osobné svedectvá

Pracovať z lásky

Prečo pracujeme? Je to preto, aby sme mohli žiť? Aby sme nemali v živote problémy? Profesionálne povolanie má priamu spojitosť so šťastím, ak sa rodí z lásky a láske sa podriaďuje, ako si vysvetlíme v tomto článku.

Duchovný život

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Duchovný život

Nadprirodzený dôvod

Čo znamená „posväcovať prácu“? Nasledujúci článok vysvetľuje, že to znamená mať k nej nejaký dôvod, nejaké prečo: lásku k Bohu a kvôli nemu lásku k iným. Láska má na prácu zásadný vplyv, vedie nás k tomu, aby sme ju robili dobre, kompetentne a bezchybne.

Duchovný život

Viem, že pomôže... Milosť od sv. Josemaríu

Andrea nám napísala ohľadom pracovnej milosti. Prostredníctvom svätého Josemaríu dostala jednu veľkú milosť.

Osobné svedectvá

Ako pracuje pápež (sv. Ján Pavol II)

Sv. Ján Pavol II. sa bezvýhradne odovzdal poslaniu, ktoré mu Boh zveril. Don Álvaro del Portillo to v jednom úsmevnom príbehu pekne ilustruje.

Álvaro del Portillo