Number of articles: 29

Rozjímanie na sviatok sv. Jozefa, robotníka (1. mája)

Rozjímanie na sviatok sv. Jozefa, robotníka. Navrhované témy sú: normálnosť Svätej rodiny; dobre pracovať a slúžiť druhým; práca je smerovaná k láske.

Duchovný život

Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati o stvorení v Knihe Genezis.“

Duchovný život

Článok blahoslaveného Jána Pavla I. mesiac pred jeho zvolením za pápeža

V nedeľu, 4. septembra 2022 predsedal pápež František v bazilike svätého Petra obradu blahorečenia Jána Pavla I., Albina Lucianiho. V roku 1978 kardinál Luciani napísal do časopisu Gazzettino di Venezia článok o duchu, ktorý šíril svätý Josemaría: posväcovať prácu a odpovedať na všeobecné povolanie ku svätosti každého kresťana.

O Opus Dei

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (VII): Finančný poradca

Thomas je ženatý, má dve malé deti a pracuje ako finančný poradca – spravuje rodinné úspory vo veľmi ťažkom ekonomickom období.

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (V): Satelity

Elena pracuje ako inžinierka pre jednu vesmírnu agentúru a hodnotí medzinárodné projekty, ktoré využívajú satelitnú technológiu.

Osobné svedectvá

10 rád sv. Josemaríu na začiatok školského roka

A je tu opäť september, poprázdninový stres... Začiatok školského roka môže byť náročný, ale môže byť aj dobrou príležitosťou k opätovnému naštartovaniu toho, čo je v nás najlepšie. Pre tých, ktorí si volia tú druhú možnosť, sv. Josemaría ponúka nasledujúcich desať krátkych rád.

Správy

Jacinto Barranco: 50 rokov v Montefalcu (Mexiko)

„Keď som si uvedomil, že celú svoju prácu môžem sústrediť na Boha, videl som, že toto je zmyslom môjho života: zostať blízko Bohu skrze svoju profesionálnu prácu“.

Osobné svedectvá

„Skončil som s drogami a v práci som stretol Ježiša“

Drogy boli jeho život. Ocitol sa na samom dne. Liečil sa na drogovú závislosť. Vrátil sa do normálneho života a začal pracovať. A Boh sa mu ukázal v bezdomovcoch, vo sviatostiach a v práci dokladača tovaru v supermarkete. Príbeh Bruna, rappera a márnotratného syna.

Osobné svedectvá

Našiel som ťa v blate

Keď v práci neprichádzali žiadni zákazníci, brával som do ruky kartičku a hovoril mu: „Pomôž mi!“ A hneď tu boli tri, štyri alebo i päť výmen oleja. Tak rástlo naše priateľstvo.

Osobné svedectvá

​Obyčajná práca a ako ju posväcovať (III): Textílie

Vincenzo je otec rodiny, výrobca textílií a supernumerár Opus Dei. V tomto odvetví pracuje už vyše tridsať rokov.

Osobné svedectvá