Number of articles: 11

Komentár k obrazu Povolanie svätého Matúša od Caravaggia

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. (Mt 9,9)

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (VIII): Rozhodnem sa správne?

„V procese rozlišovania povolania nie sme nikdy sami, lebo každé povolanie sa rodí a formuje v Cirkvi.“

Duchovný život

Žiť s vedomím, že máme poslanie (II)

Hybnou silou apoštolátu je láska, ktorá je Božím darom: „V kresťanovi, Božom dieťati, tvoria priateľstvo a láska jedinú realitu: sú Božím svetlom, ktoré zohrieva“ (Vyhňa, 565). Cirkev rastie predovšetkým prostredníctvom lásky svojich veriacich; až potom nasleduje ako plod tejto lásky štruktúra a organizácie, ktoré jej majú slúžiť.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (VII): Kto položí život za svojich priateľov

​Tajomstvo slobodného srdca: vzdať sa pozemskej lásky, aby svet mohol byť naplnený svetlom Božej lásky.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (VI): Nech hudba znie

Povolanie do Opus Dei je volaním k interpretácii Božej partitúry, k hraniu Božej hudby, ktorej variácií je toľko, koľko je ľudí.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (V): Ako sa spozná povolanie?

Príbehov povolania je toľko, koľko je ľudí. V tomto redakčnom článku predkladáme niektoré z najčastejších medzníkov na ceste, na ktorej môže človek spoznať svoje povolanie.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (IV): Otcom a matkou viac ako inokedy

Poslanie rodičov nespočíva len v prijatí detí, ktoré im Boh pošle: trvá po celý život a jeho horizontom je nebo.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (III): Naše pravé meno

Sme, akí sme. Nič viac, nič menej. Ale to, akí sme, nám umožňuje nasledovať a slúžiť cirkvi. Nasledujúci text sa podrobnejšie zaoberá otázkou Božieho volania ku každému z nás.

Duchovný život

Mladosť a kresťanské povolanie

„Mladosť je obdobie osobitne vhodné na položenie si týchto otázok, pretože je to čas plný možností, veľkých výziev a rozhodnutí, ktoré ovplyvnia beh nášho života“, hovorí Prelát Opus Dei v článku o mladosti a povolaní.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (II): Čím by mohol byť tvoj život

Snom každého kresťana je, aby jeho meno bolo zapísané v Božom srdci. Druhý text série o povolaní – Niečo veľké a nech je to láska – uvažuje o tejto skutočnosti.

Duchovný život