Spomienky na kanonizáciu svätého Josemáriu

"Svätý každodenného života". Tak zvykol nazývať svätého Josemáriu, zakladateľa Opus Dei, Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý ho aj 6. októbra 2002 kanonizoval. Pozývame Vás pripomenúť si s nami tento okamih.

Opus Dei - Spomienky na kanonizáciu svätého Josemáriu

V prvú októbrovú nedeľu v roku 2002 sa na námestí svätého Petra v Ríme zhromaždili tisícky ľudí z celého sveta. Všetci mali rovnaký cieľ: zúčastniť sa na svätorečení zakladateľa Opus Dei, Josemáriu Escrivá.

Fotogaléria


Úryvky z homílie svätého Jána Pavla II, ktorú predniesol pri kanonizácii svätého Josemáriu

„Všetci, čo sú vedení Božím Duchom sú Božími synmi,“ (Rim 8,14). Tieto slová apoštola Pavla, ktoré sme práve počuli, nám pomáhajú lepšie pochopiť zmysel svätorečenia Josemáriu Escrivá de Balaguer, ktoré dnes slávime.

Táto základná kresťanská pravda je často sa opakujúcou témou v jeho kázaní. Neprestával pozývať svojich duchovných synov a dcéry vzývať Ducha Svätého, aby tak ich vnútorný živo, teda život vzťahu s Bohom, nebol oddelený od rodinného, sociálneho a profesionálneho života plného malých pozemských záležitostí, ale aby tvorili jedinú existenciu „svätú a plnú Boha.“ „Toho neviditeľného Boha,“ napísal, „nájdeme v tých najobyčajnejších a najmateriálnejších veciach“ (Rozhovory s mons. Escrivá de Balaguer, 114).

...

Pozdvihnúť svet k Bohu a pretvoriť ho zvnútra: to je ideál, ktorý navrhuje svätý zakladateľ Opus Dei, milí bratia a sestry, ktorí sa dnes radujete z jeho vyzdvihnutia na oltáre. Aj naďalej nám to pripomína potrebu nezľaknúť sa materialistickej kultúry, ktorá ohrozuje najvlastnejšiu identitu nasledovníkov Krista. Rád opakoval, že kresťanská viera je v rozpore s konformizmom a vnútornou nehybnosťou.

Nasledujúc jeho kroky, rozširujte v spoločnosti, bez ohľadu na rasy, ekonomické vrstvy, kultúry či vek, správu o tom, že všetci sme povolaní stať sa svätými. V prvom rade sa usilujte byť svätými vy sami, pestujúc evanjelickú pokoru a službu, odovzdanosť do Prozreteľnosti a neustálu otvorenosť k hlasu Ducha Svätého. Takto budete „soľou zeme“ (cfr Mt 5, 13) a bude žiariť „vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

...

Svätý Josemária bol majstrom modlitby, ktorú považoval za neobyčajnú „zbraň“ na vykúpenie sveta. Vždy radil: „Najprv modlitba, potom pokánie, a na treťom mieste ale naozaj na treťom mieste, činy“(Cesta, bod 82). Nie je to paradox, ale večná pravda: plodnosť apoštolátu spočíva predovšetkým v modlitbe a v intenzívnom a vytrvalom sviatostnom živote. Toto je v skutočnosti tajomstvo svätosti a skutočného úspechu svätých.


Video

Modlitby

Modlitba k sv. Josemáriovi

Deviatnik k sv. Josemáriovi za prácu

Deviatnik k sv. Josemáriovi za rodinu

Deviatnik k sv. Josemáriovi za chorých

Deviatnik k sv. Josemáriovi za odpustenie