„Starať sa o druhých a zabudnúť na seba samého.“

Ozajstné prekážky, ktoré ťa oddeľujú od Krista – pýcha, zmyselnosť... –, sa dajú prekonať modlitbou a pokáním. Modliť sa a umŕtvovať znamená aj starať sa o druhých a zabudnúť na seba samého. Keď takto budeš žiť, uvidíš, že zmizne väčšina ťažkostí, ktoré ťa teraz trápia. (Krížová cesta, 10.zastavenie, č.4)

Hovoríš, ale nepočúvajú ťa. Prípadne ťa počúvajú, ale nerozumejú ti. Ostávaš nepochopený!... Možno. Ale aby sa tvoj kríž stal súčasťou Kristovho kríža, je potrebné, aby si pracoval tak, že si ťa nemusia všímať. Iní ťa raz pochopia. (Krížová cesta, 3.zastavenie, č.4)

Ako máš naozaj milovať Kristov svätý kríž? Žiadaj si ho!... Pros Pána o silu, aby si ho mohol vkladať do sŕdc všetkých ľudí, všade na svete! A potom... s radosťou odčiňuj; snaž sa ho milovať aj tlkotom všetkých sŕdc, ktoré ho ešte nemilujú. (Krížová cesta, 5.zastavenie, č.5)

Akokoľvek silno miluješ, nikdy nebudeš môcť milovať dostatočne.

Ľudské srdce sa vie nádherne zväčšovať. Keď miluje, trhá všetky putá v crescende lásky.

Keď miluješ Pána, nebude tvora, ktorý by nenašiel miesto v tvojom srdci. (Krížová cesta, 8.zastavenie, č.5)

Chcem dostávať správy emailom

email