„Ježiš je opäť u Otca.“

Aké mimoriadne ponaučenie je v každej jednej stati Nového zákona! – Potom, čo im Učiteľ prv, než zasadol po pravici Boha Otca, povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu“, učeníci zostali pokojní. No stále majú pochybnosti: nevedia, čo robiť, a tak sa zídu s Máriou, Kráľovnou apoštolov, aby sa zmenili na horlivých hlásateľov Pravdy, ktorá zachráni svet. (Brázda, 232)

Teraz Majster poúča svojich učeníkov: Otvára im myseľ, aby porozumeli Písmu, berie ich za svedkov svojho života, svojich zázrakov, utrpenia i smrti, aj slávy svojho zmŕtvychvstania.

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. -Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba a oblak im ho vzal spred očí.

Ježiš je opäť u Otca. -Dvaja anjeli v bielych rúchach sa k nám približujú a hovoria: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?

Peter a ostatní sa vracajú do Jeruzalema – „cum gaudio magno“ – s veľkou radosťou . –Je naozaj správne, že Kristovo Sväté človečenstvo víta v nebi celý chór anjelov a zástupy svätých, vzdávajú mu úctu, chválu a poklonu.

Ale my, ty a ja, sa cítime osirotení: Sme smutní a hľadáme útechu u Márie.(Svätý Ruženec, Slávnostné tajomstvá, 2)