„Ach, Ježišu! Odpočívam v Tebe.“

Telesné vyčerpanie. – Si... úplne prepracovaný. – Odpočiň si. Preruš svoju vonkajšiu činnosť. – Poraď sa s lekárom. Urob, čo ti prikáže a o ostatné sa nestaraj. Onedlho sa vrátiš do normálneho života a ak si verný, budeš ešte lepší v apoštoláte. (Cesta, 706)

Ak ty neopustíš Jeho, On neopustí teba. (Cesta, 730)

Čakaj všetko od Ježiša. Ty nemáš nič, nie si ničím a ničoho nie si schopný. – Keď sa mu úplne odovzdáš, bude konať On. (Cesta, 731)

Ach, Ježišu! Odpočívam v Tebe. (Cesta, 732)

Že ti na ničom nezáleží? – Neklam sám seba. Keby som sa ťa hneď teraz spýtal na prácu a ľudí, do ktorých si z lásky k Bohu vložil svoju dušu, iste by si mi odpovedal – so zápalom! – so záujmom a zanietením človeka, ktorý hovorí o svojej vlastnej veci.

Nie je pravda, že by ti na ničom nezáležalo: si len unavený a potrebuješ viac času pre seba, času aj pre svoju prácu, pretože koniec koncov ty si nástroj. (Cesta, 723)


Chcem dostávať správy emailom

email