Životopis Toniho Zweifela

Dipl. Ing. Toni Zweifel, ETH sa narodil vo Verone (Taliansko). Študoval strojné inžinierstvo v Zürichu. V roku 1962 požiadal o prijatie do Opus Dei. Zomrel v Zürichu dňa 24. Novembra 1989 v povesti príkladného kresťanského života.

Opus Dei - Životopis Toniho Zweifela

Boží služobník Toni Zweifel sa narodil dňa 15. februára 1938 vo Verone ako syn švajčiarskeho podnikateľa. Študoval strojné inžinierstvo na Vysokej škole technickej (ETH) v Zürichu a v roku 1962 získal Diplom. Po krátkom pôsobení v súkromnom sektore sa stal vedeckým spolupracovníkom na inštitúte pre termodynamiku na ETH, kde okrem iného vyvinul rôzne patenty. V roku 1972 ho jeho citlivosť a zmysel pre potreby chudobných a ukrivdených priviedol k celkom inej činnosti. Spolu s inými osobami založil v Zürichu nadáciu Limmat a stal sa jej obchodným riaditeľom. Za jeho vedenia sprostredkovala táto nadácia v priebehu 17 rokov podporu pre stovky verejnoprospešných projektov vo viac ako 30 krajinách sveta na 4 kontinentoch. Ťažisko týchto aktivít spočívalo v podpore rodín a žien, v rozvojovej spolupráci, v zdravotníctve a odbornom vzdelávaní mladých z ekonomicky znevýhodnených regiónov.

V roku 1962 poprosil Toni Zweifel o prijatie do Opus Dei, inštitúcie (dnes Osobna prelatúra) Katolíckej cirkvi , ktorú založil svätý José María Escrivá z Božieho vnuknutia s cieľom ohlasovať všetkým kresťanom všeobecné povolanie k svätosti v bežnom živote, v rodine, zamestnaní.

Toni nasledoval toto volanie s plným zanietením a zostal ju verný až do konca. Jeho práca sa vyznačovala profesionalitou a kresťanským duchom preniknutá túžbou slúžiť svojim blížnym. Tento jeho životný postoj sa spájal so zmyslom pre humor, ľudským teplom a dokonale nenáročným životným štýlom.

So svätou oddanosťou do Božej vôle prijal Toni nevyliečiteľnú chorobu, ktorá ho zastihla v roku 1986 na vrchole jeho tvorivých síl . Zomrel v Zürichu dňa 24. novembra 1989.