Number of articles: 4

Dokázal som na všetko správne odpovedať

Toni Zweifel bol strojný inžinier a niekoľko rokov pracoval v školstve. Ako dobrý učiteľ aj naďalej pomáha dnešným študentom svojím životným príkladom, odbornosťou a blízkosťou k Bohu.

Vypočuté prosby

Životopis Toniho Zweifela

Dipl. Ing. Toni Zweifel, ETH sa narodil vo Verone (Taliansko). Študoval strojné inžinierstvo v Zürichu. V roku 1962 požiadal o prijatie do Opus Dei. Zomrel v Zürichu dňa 24. Novembra 1989 v povesti príkladného kresťanského života.

Toni Zweifel

Modlitba k Tonimu

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Toni Zweifel

Vypočuté prosby

Vypočuté prosby na príhovor Toniho Zweifela

Toni Zweifel