Webová stránka Opus Dei je už dostupná aj v gréčtine a turečtine

Webová stránka Opus Dei ponúka obsah v 35 svetových jazykoch. Nedávno pribudla aj grécka a turecká verzia.

Webová stránka bola spustená v decembri 1995, keď bola zaregistrovaná doména. Ponúka informácie o prelatúre Opus Dei, Cirkvi, pápežovi a katolíckej viere. Ide o duchovné obsahy, svedectvá členov a spolupracovníkov prelatúry, ako aj správy z celého sveta.

Už dvadsaťsedem rokov ponúka www.opusdei.org obsah v 35 rôznych jazykoch a tým pomáha šíriť posolstvo svätého Josemaríu, formačné aktivity v rôznych krajinách, materiály na rozvíjanie duchovného života a svedectvá ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať.

Obsah je teraz dostupný aj v gréčtine a turečtine, napriek tomu, že v krajinách, kde sa hovorí týmito dvoma jazykmi, nie sú momentálne centrá prelatúry. Podarilo sa to vďaka pomoci ľudí, ktorí zdieľajú túžbu svätého Josemaríu posväcovať obyčajnú prácu na všetkých miestach.