Vývoj kauzy kanonizácie Dory del Hoyo

V závere prvej fázy kauzy kanonizácie tejto Služobníčky Božej, zosumarizoval 24. októbra v Ríme biskup Javier Echevarría jej život týmito slovami: vyrovnanosť, pokoj, túžba byť vernou.

Prelát Opus Dei, biskup Javier Echevarría, predsedal záveru investigatívneho štádia procesu kanonizácie Služobníčky Božej, Dory del Hoyo, ktorý sa uskutočnil 24. októbra na Univerzite Svätého Kríža v Ríme. V záverečnom príhovore Prelát vyzdvihol ,,vyrovnanosť a pokoj, ktoré šírila už samotnou svojou prítomnosťou, a ktoré pomáhali iným ľuďom byť vernými na ceste nasledovania nášho Pána.“

(Kliknutím na foto vpravo-vľavo možno prezerať ďalšie obrázky zo slávnosti):

Prelát sa tiež zmienil o jej ,,profesionálnosti, úcte a pozornosti voči každému človeku a o štýle, ktorým reagovala na všetky rozmanité problémy, ktorým čelila, a to všetko s veľkou dávkou prirodzenosti.“ ,,V Dore“, povedal Prelát, ,,sa tieto ľudské čnosti oživovali jej vierou, nádejou a láskou k Bohu.“

Za posledné štyri roky boli život, čnosti a povesť svätosti Dory del Hoyo (1914 – 2004) predmetom štúdia zo strany tribunálu Prelatúry Opus Dei, ktorý o jej živote vypočul mnohých svedkov. Bola zozbieraná dokumentácia a teraz pripravia positio – životopis a výpočet jej čností – ktoré potom predložia Kongregácii pre kauzy svätých pri Svätej Stolici a rímskemu pápežovi, pričom ako Kongregácia tak aj pápež dokumenty preštudujú a vyslovia posudok o svätosti Služobníčky Božej. Ak bude posudok priaznivý, pápež vyhlási, že žila kresťanské čnosti hrdinským spôsobom.

Dora del Hoyo sa už doma profesionálne venovala svojej práci, keď objavila posolstvo o posväcovaní bežného života, ktoré ohlasoval svätý Josemaría Escrivá de Balaguer. Do Opus Dei vstúpila v roku 1946 a svojou profesionálnou kompetentnosťou, radostnosťou a veľkodušným sebadarovaním, prispela k šíreniu hodnoty práce, dobre vykonanej práce z lásky k Bohu a blížnemu, medzi mladými ľuďmi po celom svete.

____

Dora del Hoyo Alonso sa narodila v Boca de Huergano (Leon, Španielsko) 11. januára 1914. V roku 1940 sa presťahovala do Madridu, kde si našla prácu v domácnosti a počas tohto obdobia sa tiež stretla so svätým Josemaríom. Od decembra 1946 až do smrti žila Dora v Ríme, kam sa presťahovala na pozvanie zakladateľa Opus Dei.

Dora zomrela 10. januára 2004. Jej telesné pozostatky spočívajú v kostole Prelatúry Opus Dei, v Kostole Panny Márie Pokoja, v blízkosti hrobiek zakladateľa, svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer a blahoslaveného Álvara del Portillo, jeho prvého nástupcu. Táto blízkosť odráža aj skutočnosť, čo Dora znamenala pre apoštolské poslanie, ktoré Cirkev zverila Opus Dei.

18. júna 2012 v Ríme otvoril biskup Javier Echevarría, Prelát Opus Dei, proces kanonizácie Dory. Počas tejto slávnosti Prelát vyhlásil: ,,Som stále viac a viac presvedčený o zásadnej úlohe, ktorú táto žena zohrala a bude zohrávať v živote Cirkvi a spoločnosti. Boh povolal Doru del Hoyo, aby pracovala na úlohách podobných tým, ktoré vykonávala Panna Mária v nazaretskom domove.“