Dora del Hoyo, apoštolský význam domácich prác.

Narodila sa 11. januára 1914 v Boca de Huérgano (Španielsko). V roku 1946 sa presťahovala do Ríma, kde pracovala v administrácii v prvom centre Opus Dei v Taliansku.

Dora sa narodila 11. januára 1914 v Boca de Huérgano (León, Španielsko). Jej rodičia, príkladní kresťania, ju odmalička viedli k tomu, aby bola dobrou Božou dcérou. 14. marca 1946 požiadala v Bilbau o prijatie do Opus Dei a už od prvej chvíle verne odpovedala na Božie volanie.

Vynikala svojou eucharistickou zbožnosťou – Svätá omša bola stredobodom a koreňom jej duchovného života – nežnou láskou k Panne Márii a svätému Jozefovi a hlbokou zbožnosťou k svojmu anjelovi strážnemu.

27. decembra sa na pozvanie svätého Josemaríu presťahovala do Ríma, kde žila až do konca svojho života.

Dokázala odhaliť posväcujúci a apoštolský význam, ktorý sa skrýva v každej zdanlivo bezvýznamnej činnosti. Spájala pritom ducha služby s profesionálnou kompetenciou.

Z Ríma spolupracovala na formovaní žien z celého sveta a prispievala k apoštolskej práci Opus Dei vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Zomrela 10. januára 2004. Slávnostnú zádušnú omšu koncelebroval mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, v bazilike sv. Eugena. Jej telesné pozostatky spočívajú v krypte prelátneho kostola Panny Márie Kráľovnej mieru na Viale Bruno Buozzi 75 v Ríme.