Dora del Hoyo v spomienkach na svätého Josemaríu

V interview zo septembra 2000 hovorí Dora del Hoyo o svojich prvých dojmoch zo svätého Josemaríu. Zdôrazňuje jeho lásku k Svätému Otcovi. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Dora del Hoyo Alonso sa narodila 11. januára 1914 v Boca de Huergano, v mestečku na severe Španielska. Bola piatym zo šiestich detí, dcérou poľnohospodárskych robotníkov. Vychovali ju k hlbokému kresťanskému presvedčeniu v rodine, kde sa naučila milovať práce v domácnosti, hodnotu usilovnej a dobre odvedenej práce.

Keď mala Dora 26 rokov, presťahovala sa do Madridu. S pomocou jednej náboženskej organizácie, zaoberajúcej sa poskytovaním služieb v domácnosti, si našla miesto ako správkyňa domácnosti vo viacerých rodinách. Veľmi rýchlo sa prejavila ako inteligentná, schopná, pracovitá, veľmi rýchlo sa učila. V roku 1945 začala pracovať v rezidencii Moncloa, študentskom internáte, ktorý krátko predtým zriadil sv. Josemaría Escrivá, zakladateľ Opus Dei. Sv. Josemaría veľmi rýchlo postrehol, že jej prínos bude neoceniteľný pri organizácii internátu a formovaní rodinnej atmosféry, ktorú chcel vytvoriť medzi viac než sto študentmi žijúcimi v internáte Moncloa. Skúsenosť, ktorú získala počas svojich rokov v Madride, jej umožňovala zabezpečovať nevyhnutné veci v internáte, ako pranie, upratovanie, riadenie domova, varenie, v dôsledku čoho sa do atmosféry v rezidencii stále viac prenášali prvky pokoja a radosti.

V roku 1946 sa Dora presťahovala do Bilbaa, aby tam pomohla zriadiť novú rezidenciu a v práve tu, 14. marca 1946, požiadala o prijatie do Opus Dei, s úmyslom prostredníctvom svojej práce šíriť posolstvo o všeobecnom povolaní k svätosti, ktoré ohlasoval sv. Josemaría. O niekoľko mesiacov neskôr, 27. decembra toho roku, ju sv. Josemaría požiadal, aby sa aj s ďalšími ženami presťahovala do Ríma a prebrala starostlivosť o prvé centrum Opus Dei v Ríme. Od tej chvíle až do jeho smrti podporovala Dora zakladateľa Opus Dei svojou prácou a svojou vernosťou. Pracovala nezištne a iniciatívne pri budovaní centrálneho sídla Opus Dei.

Po jeho smrti pracovala v Rímskom kolégiu Svätého Kríža, kam prichádzali študenti z celého sveta študovať filozofiu a teológiu. Tu sa tiež mnohé mladé ženy naučili podľa jej príkladu usilovne pracovať a posväcovať svoju bežnú prácu, pracovať so zmyslom pre zodpovednosť, žiť s pokojom a radosťou, ktorá pochádza z vedomia, že sú Božie deti.

Dora zomrela 10. januára 2004. Skutočnosť, že jej telesné pozostatky sú pochované v Kostole Prelatúry Opus Dei ,,Panny Márie Pokoja“, v blízkosti hrobky sv. Josemaríu a jeho prvého nástupcu biskupa Álvara del Portillo, svedčí o zásadnej úlohe, ktorú Dora zohrala pri rozvoji Opus Dei.

Od jej smrti tisícky veriacich Prelatúry Opus Dei a iných ľudí svedčilo o tom, aký vplyv mala Dora na ich život. Tí, ktorí ju poznali, svedčia o jej intenzívnom, zbožnom živote, o jej sile, jej láske ku každému človeku a jej radostnej práci vychádzajúcej z jej lásky k Bohu.

18. júna 2012 v Ríme začal biskup Javier Echevarría, prelát Opus Dei, proces kanonizácie Dory del Hoyo. Počas týchto obradov uviedol: ,,Som stále viac presvedčený o kľúčovej úlohe, ktorú táto žena mala a bude mať v živote Cirkvi a spoločnosti. Pán povolal Doru del Hoyo, aby uskutočnila tie isté úlohy, aké mala naša Panna Mária v Nazarete.“

,,Kresťanský príklad tejto ženy,“ pokračoval, ,,s jej verným kresťanským životom, dáva nový život myšlienke služby a komunikuje našej spoločnosti význam rodiny, autentickej domácej Cirkvi, ktorú oživovala prostredníctvom svojej veľkodušnej a radostnej, každodennej práce.

Mnohí ľudia svedčili a naďalej svedčia o priazni, ktorej sa im dostalo, pričom to pripisujú príhovoru Dory del Hoyo.