Ak si želáte zaslať finančný príspevok na pokrytie nákladov na kauzu kanonizácie, kliknite na tento odkaz.

Pošlite príspevok

Na čo sa príspevky použijú?

Finančné príspevky na podporu a pokrytie nákladov na kauzu beatifikácie a kanonizácie, pomáhajú pokrývať náklady, spojené so šírením zbožnej úcty k služobníkovi Božiemu alebo blahoslavenému, na diecéznu fázu skúmania kauzy, na rímsku fázu skúmania, a nakoniec aj na pokrytie slávenia blahorečenia a svätorečenia, v súlade s normami schválenými pápežom Františkom, 7. marca 2016. Po ukončení slávenia kanonizácie sa zvyšné prostriedky používajú na šírenie posolstva nového svätého.