Dora je pre Opus Dei významnou postavou

Dora del Hoyo bola prvou auxiliárkou Diela. Ponúkame vám rozhovor s autorom jej životopisu „Horiaca lampa“, Javierom Medinom.

Prečo ste sa rozhodli napísať knihu o Dore del Hoyo? Poznali ste ju osobne?

Nemal som to šťastie stretnúť sa s ňou osobne. Poznal som ju len prostredníctvom spomienok, ktoré spísali ženy, ktoré s ňou bývali v čase jej pobytu v Ríme. Keď som si čítal tieto texty, postupne som objavoval jej osobnosť, veľmi bohatú a príťažlivú. Povedal som si, že to treba šíriť medzi ľudí. A pustil som sa do písania.

Aký mala Dora vzťah k zakladateľovi Opus Dei?

Dora bola prvou auxiliárkou a svätý Josemaría videl v tejto svojej dcére vernú a odovzdanú ženu vysokých kvalít, ktorá dokázala v každom okamihu kladne odpovedať na Božiu vôľu. Preto je pre Opus Dei veľmi dôležitou postavou.

V knihe sa hovorí o domácich prácach ako o ozajstnej profesii. Ako sa táto myšlienka prejavila v živote Dory?

Javier Medina, autor knihy

V pracovnom prostredí slovo „profesia“ znamená taký druh zamestnania, ktorý si vyžaduje špeciálnu kvalifikáciu na vysokej úrovni. A „profesionál“ je osoba, ktorá vykonávaním svojho povolania dosahuje vysoké odborné schopnosti.

Všetky svedectvá o Dore sa zhodujú v tom, že svoju domácu prácu vykonávala ako profesionál prvej kategórie: ovládala všetky druhy svojej práce a vykonávala ju s najvyššou možnou kvalitou.

Je v dnešnej dobe tento druh profesionálnej práce ešte aktuálny?

Často počuť sťažnosti, že náš svet postupne stráca svoju ľudskú tvár. Denne sa stretávame so správami, ktoré tento názor môžu potvrdzovať. Boli by sme však radi, keby bolo medzi ľuďmi viac svornosti, solidarity a pochopenia. Ako to dosiahnuť? Na to asi nejestvuje iba jedna odpoveď. Podľa mňa ak chceme zlepšiť spoločenské vzťahy, musíme začať tam, kde je ich základ – v rodine.

Mladí ľudia, a v podstate ľudia každého veku, potrebujú teplo domova. Ak ho nenájdu, bude pre nich ťažké spolunažívať s druhými tým naozaj ľudským spôsobom.

Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí domov vytvárajú – ako Dora svojou prácou – sú pre spoločnosť nesmierne dôležití. Ľudia vo funkciách by si to mali uvedomiť a snažiť sa zlepšovať podmienky pre tých, ktorí túto profesiu vykonávajú. Bola by to významná investícia do budúcnosti.

Ktorú Dorinu vlastnosť by ste vyzdvihli?

Ak mám vybrať len jednu, určite by to bola jej schopnosť milovať Boha a blížneho. Bola to žena s veľkým srdcom.

V niektorých svedectvách, ktoré sa v knihe uvádzajú, vystupuje Dora ako hrdinská žena uprostred bežného života. V čom je jej hrdinstvo?

Hrdinstvo kresťana nespočíva vo vykonávaní tých najťažších vecí, najobdivuhodnejších skutkov. Pravé hrdinstvo sa uskutočňuje v detailoch každodenného života. Je ovocím lásky, ktorá stále myslí na milovanú osobu. Tak Dora žila – starala sa o druhých, z lásky.

opusdei.sk