Modlitba k Dore

Súkromná modlitba na príhovor Dory del Hoyo

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Pane, ty si povolal svoju služobnicu Doru, aby sa venovala povinnostiam, ktoré vykonávala Preblahoslavená Panna Mária v domácnosti v Nazarete; pomôž mi nachádzať ťa v každodenných situáciách a šíriť okolo seba teplo rodiny, ktoré vytvárala ona svojou radostnou a obetavou prácou podľa učenia svätého Josemaríu. Osláv svoju služobnicu Doru a vyslyš na jej príhovor moju prosbu … (konkrétna prosba). Amen.

Otče náš. Zdravas´ Mária. Sláva Otcu.

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.

Kartička s modlitbou na stiahnutie v PDF.