„Programy ako Výrobcovia ruženca Ameriky vyvolávajú úsmev na Božej tvári“

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň katolícke noviny atlantskej diecézy – The Georgia Bulletin – navštívili kanceláriu Výrobcov ruženca Ameriky. Tento školiaci program inicioval Nicholas Kemdi Ihenacho, lekár, ktorý sa stretol s Opus Dei v Nigérii.

Nicholas Kemdi so synom Ikennom

Nicholas Kemdi Ihenacho je 63-ročný lekár, ktorý sa špecializuje na ochorenie obličiek. Vyrastal v Nigérii v kresťanskej rodine. Po príchode na univerzitu čelil kríze viery. Podarilo sa mu ju prekonať v treťom ročníku štúdia medicíny, keď vďaka formačným aktivitám v študijnom centre Ugwuoma znovu objavil katolícku vieru.

Vo svojej lekárskej príprave pokračoval v USA, kde začal pracovať ako lekár. V priebehu rokov sa jeho rodina naďalej rozrastala a ich piate dieťa, Ikenna, sa narodilo s Downovým syndrómom. Keď bol Ikenna starší, Nicholas sa rozhodol, že ho naučí vyrábať ružence pomocou jednoduchého a dômyselného systému. Ikenna si túto prácu veľmi obľúbil. Jeho otca, rovnako ako mnohých iných rodičov s deťmi ako Ikenna, znepokojilo, keď sa dozvedel, že vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím sa často končia medzi ich 18. a 21. rokom života.

Jedného dňa, keď pozoroval Ikennu, ako s veľkou hrdosťou navlieka ružencové koráliky, dostal nápad. Tak vznikla malá nezisková organizácia Výrobcovia ruženca Ameriky (Rosary Makers of America), v ktorej mladí ľudia s rôznymi postihnutiami vyrábajú ružence. Tie sa následne distribuujú do farností a vyzbierané milodary sa následne použijú na podporu programu.

„V Opus Dei som sa naučil, že práca je naše poslanie. Dávate seba a nie je to len preto, aby ste zarábali peniaze. Je to služba blížnemu a darovanie seba samého,“ hovorí Kemdi Ihenacho. Toto je posolstvo, ktoré sa snaží vyjadriť skrz program Výrobcov ruženca Ameriky, na ktorom sa podieľajú aj ďalší rodičia a vychovávatelia.

Dar pre rodičov a deti

Pri malom stolíku sedí Gloria Sowersová s matkou Sharon a pracuje s ružencovými korálikmi. V budúcnosti niekto použije Gloriin výrobok na počítanie Zdravasov, z ktorých sa skladá ruženec.

Gloria (33), ktorej diagnostikovali autizmus, veľmi rada pracovala s korálikmi už doma. Kancelária Výrobcov ruženca Ameriky sa teda stala jej obľúbeným miestom. „Robí to, čo má rada. Nie je sama a je šťastná,“ hovorí šesťdesiatnička Sharon. S manželom Scottom produkovali nezávislý film s názvom Špeciálne potreby (Special Needs).

Práca jej dcéry sa tu veľmi zlepšila. „Každý, koho poznáme, má ruženec. Ale tie od Glorie sú výnimočné,“ hovorí Sharon hrdo. „Je to pre nás dar. Je tu pokojné a tiché prostredie.”

Cynthia pomáha Ikennovi Ihenachovi v kancelárii Výrobcov ruženca Ameriky. Foto: Johnathon Kelso (s láskavým dovolením The Georgia Bulletin)

Jessie Moreauová, špeciálna pedagogička na dôchodku, prichádza pomáhať tamojším mladým ľuďom. Nazýva to „program odborného vzdelávania založený na viere.“ Ženy a muži, ktorí sa zúčastňujú programu Výrobcovia ruženca, získavajú cenné skúsenosti, praktizujú sociálnu interakciu a učia sa samostatne pracovať. Moreauová, ktorá je členkou správnej rady organizácie, hovorí, že videla, ako mladí ľudia postupne vychádzajú zo svojej izolácie a zdravia ľudí ahoj a dovidenia. Tiež si precvičujú cenné svojpomocné zručnosti, ako je používanie mikrovlnnej rúry v malej kuchyni atď.

V tejto kancelárii na predmestí mesta Stone Mountain v štáte Georgia sa deň začína modlitbou a na poludnie sa zastaví na modlitbu Anjel Pána. Mladí ľudia sedia pri svojich stoloch s miskami so zásobami a inými nástrojmi, ktoré sa používajú na odpočítavanie ružencových korálikov.

Podporovať dôstojnosť všetkých mužov a žien

Maggie Rousseauová, riaditeľka Služby pre zdravotné postihnutia pre arcidiecézu v Atlante, sa nedávno v rámci programu Výrobcov ruženca stretla s ľuďmi z organizácie Nepočujúcich katolíkov z Atlanty. Členovia skupiny vyrábali ružence, aby ich mohli vziať na Pastoračný týždeň Národnej katolíckej kancelárie pre nepočujúcich, ktorý sa konal v meste Savannah.

Rousseauová zdôraznila, že cielené zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím a hluchotou podporuje dôstojnosť všetkých ľudí. Povedala, že programy ako Výrobcovia ruženca sú životne dôležité pre emocionálne, sociálne a pracovné potreby dospelých s vývinovými poruchami, lebo možností zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím založených na viere je málo. „Často ich neprijmú na rôzne pracovné pozície, lebo predpokladajú, že nie sú samostatní, alebo firmy nechápu, ako môže byť niekto so zdravotným postihnutím zamestnateľný,“ hovorí Rousseauová.

„To, že má človek vývinovú poruchu, neznamená, že nemôže mať vzťah s Bohom. Povedala by som, že práve naopak. Ich vzťah je čistý,“ hovorí Rousseauová. „A viem, že programy ako Výrobcovia ruženca Ameriky vyvolávajú úsmev na Božej tvári.“

Práca v kancelárii Výrobcov ruženca Ameriky. Foto: Johnathon Kelso (s láskavým dovolením The Georgia Bulletin)

„Každé ráno majú prácu, kam môžu ísť, a sú zaneprázdnení prácou pre Boha,“ hovorí Nicholas Kemdi a s láskou sa pozerá na svojho syna.

Na základe článku Umelecké, modlitbové a spoločenské ciele spoločnosti Výrobcovia ruženca z katolíckych novín „The Georgia Bulletin“ arcidiecézy Atlanta, s ďalšími poznámkami od propagátora organizácie Nicholasa Kemdiho Ihenacha.