Number of articles: 1

„Programy ako Výrobcovia ruženca Ameriky vyvolávajú úsmev na Božej tvári“

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň katolícke noviny atlantskej diecézy – The Georgia Bulletin – navštívili kanceláriu Výrobcov ruženca Ameriky. Tento školiaci program inicioval Nicholas Kemdi Ihenacho, lekár, ktorý sa stretol s Opus Dei v Nigérii.

Sociálne projekty