Tajomstvo Judáša Iškariotského

Judáš sprevádzal nášho Pána počas jeho verejného účinkovania, no nakoniec ho zradil. Benedikt XVI upozorňuje, že „nemôžeme súdiť jeho činy“. Pápež vo svojom prejave vysvetlil, že tento apoštol zohral svoju úlohu v „Božom tajomnom pláne spásy.“

Na verejnej audiencii v stredu, 18. októbra, venoval Benedikt XVI svoju pozornosť postave Judáša Iškariotského a jeho následníkovi v skupine dvanástich apoštolov, Matejovi. Audiencia sa konala na námestí sv. Petra, kde bolo prítomných viac než 30 000 ľudí.

„Meno Judáša Iškariotského,“ povedal pápež, „sa uvádza v zozname Dvanástich vždy na poslednom mieste, čo nám pripomína jeho zradu.“ Dodal, že evanjelisti napriek tomu zdôrazňujú postavenie Judáša ako plnohodnotného apoštola.

„Pýtame sa, prečo si Ježiš vybral tohto človeka a vložil doňho svoju dôveru. Ešte nejasnejším je pre nás tajomstvo, ktoré sa týka jeho života po smrti. Avšak nie je na nás, aby sme ho súdili a stavali sa na miesto Boha, ktorý je nekonečne milosrdný a spravodlivý.“

„Prečo zaprel Ježiša?“ pýta sa Svätý Otec. „Niektorí ľudia zdôrazňujú jeho chamtivosť. Iní sa prikláňajú k vysvetleniu, že Judáš bol sklamaný z Mesiáša, ktorý nemal v pláne politické a vojenské oslobodenie krajiny.“

Podľa slov Benedikta XVI, Judášova zrada mala „viac než len historické dôvody“ a evanjeliá ju pripisujú „Judášovej osobnej zodpovednosti, pretože podľahol diablovmu pokušeniu. Ježiš ho považoval za priateľa. Avšak keď svojich priateľov volal, aby ho nasledovali, nikdy ich do toho nenútil, ani nikoho nechránil pred pokušeniami, pretože rešpektuje ľudskú slobodu. Aj naše srdce je vystavené mnohým nástrahám. Jediný spôsob, ako im nepodľahnúť je byť v neustálom spoločenstve s Ježišom.“

Judášova ľútosť „vyústila do zúfalstva a preto sa stala jeho záhubou. Pre nás to slúži ako výzva nikdy si nezúfať a dôverovať Božiemu milosrdenstvu.“

Aj Judášova „negatívna rola zohráva úlohu v Božom tajomnom pláne spásy,“ povedal pápež. „Boh využil Judášov neospravedlniteľný skutok na úplné darovanie svojho Syna a vykúpenie celého sveta.“ Judáša nahradil Matúš „o ktorom nevieme takmer nič, okrem toho, že bol Ježišovým verným učeníkom a ostal mu verný až do smrti.“ Jeho vyvolenie za apoštola „bolo akousi náhradou za Judášovu zradu.“ Keď aj v dnešnej dobe vidíme, že „v Cirkvi je mnoho falošných a nepravdivých kresťanov, je na nás, aby sme vyvážili zlo, ktoré páchajú, naším jasným nasledovaním Ježiša Krista.“

Na záver audiencie pápež spomenul včerajšiu nehodu v Rímskom metre, pri ktorej zahynula jedna osoba a 236 bolo zranených. „V tejto bolestnej chvíli sa chcem zvlášť priblížiť k všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia. Vyslovujem im svoju spoluúčasť a uisťujem ich, že budem na nich myslieť v svojich modlitbách.“

  • Vatican Information Service (VIS)