Svätý otec požehnal sochu sv. Josemaríu

Pápež Benedikt XVI. požehnal sochu sv. Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei, ktorá bola nedávno umiestnená vo výklenku na vonkajšej strane Baziliky sv. Petra.

Před příchodem Svatého Otce pronesli biskup Javier Echevarría, prelát Opus Dei, kardinál Francesco Marchisano, arcikněz vatikánské baziliky; a autor sochy Romano Cosci, promluvy, prokládané hymny zpívanými sborem Cappella Giulia.

Během obřadu recitoval papež tuto modlitbu: „Ó Bože, který jsi vyvolil kněze sv. Josemarii, aby v Církvi hlásal všeobecné povolání ke svatosti a k apoštolátu, požehnej toto vyobrazení a dej všem těm, kdo je budou kontemplovat, aby byli povzbuzeni k věrnému vykonávání své denní práce v Kristově duchu a ke službě dílu vykoupení s horoucí láskou. Skrze Krista našeho Pána.“

Mramorová, asi pět metrů vysoká socha je umístěna v nice na vnější zdi levé lodi basiliky, známé též jako ruka sv. Josefa, blízko vstupu do sakristie.

Socha sv. Josemarie Escrivy, dílo italského sochaře Romana Cosciho, je umístěna vedle dalších soch podobných rozměrů, mezi nimiž najdeme sv. Řehoře Illuminatora, apoštola Arménie nebo sv. Marcelina Champagnata, zakladatele bratří Maristů.

V předvečer obřadu vysvětlil Cosci, jak mu přímluva sv. Josemarie Escrivy pomohla při nehodě: „Pracoval jsem na soše a spadl jsem z lešení,“ vzpomínal Cosci. „Uhodil jsem se do hlavy a museli mě odvézt do nemocnice. Ale byl jsem schopen dokončit sochu a teď jsem tady. Je to završení dvou let práce. Ten smělý podnik právě skončil. Konečně ji vidím na jejím místě.“