Svätá omša pri príležitosti slávenia sviatku sv. Josemaríu (22. júna 2022)

Ako každý rok, pozývame vás na sv. omšu v Bratislave.

Pozývame vás, vaše rodiny a známych na svätú omšu pri príležitosti slávenia sviatku svätého Josemaríu Escrivá, ktorá sa uskutoční v stredu 22. júna 2022 o 17:30 hod. v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.