Number of articles: 2

Štipendijný program Guadalupe

​Blahorečenie vedkyne Guadalupe Ortiz de Landázuri, ktoré sa uskutočnilo v Madride 18. mája 2019, podnietilo myšlienku založenia projektu „Štipendijný program Guadalupe“, určeného pre mladé africké vedkyne. Zámerom programu je, aby africké vedkyne mohli efektívne spolupracovať na rozvoji svojich krajín.

Sociálne projekty

Sociálne projekty Harambee a blahorečenie Á. del Portillo

Harambee Africa International, v súčinnosti s organizačným výborom pre blahorečenie Álvara del Portillo, pozýva ľudí, aby sa zapojili do pomoci štyrom africkým sociálnym a vzdelávacím iniciatívam, ktoré sa začali na podnet biskupa Álvara del Portillo.

Iné materiály