Správa preláta: Zjednotení v modlitbe a pôste za mier

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme sa modlitbou a pôstom za mier pripojili k výzve pápeža Františka.

Milovaní, nech mi Ježiš opatruje moje dcéry a mojich synov!

Tvárou v tvár novej vojne v Európe sa z celého srdca pripojme k pápežovej výzve, aby sme na násilie reagovali modlitbou a pôstom. Aj po popolcovej strede, dňa pôstu obzvlášť obetovaného za mier, sa aj naďalej mnohokrát denne s detskou dôverou modlime k Bohu za dar mieru. Modlitba a skúsenosť pôstu nás približujú ľuďom, ktorí trpia ťažkosťami a núdzou a ktorých budúcnosť je neistá.

„Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi“ (Mt 5,9). Je prirodzené, že sa cítime neschopní zmeniť beh dejín. Spoliehajme sa však na silu modlitby. Bez Pána sú všetky snahy o upokojenie sŕdc nedostatočné. Zároveň myslime na to, že mier je nikdy nekončiaca úloha: byť protagonistami tohto blahoslavenstva znamená vytvárať a podporovať mier vo vlastnej rodine, v práci, v spoločenskom živote, pretože Boh chce, aby každý z nás bol strážcom svojich bratov a sestier (porov. Gn 4 , 9).

Zvlášť pri svätej omši a pri modlitbe k Panne Márii, Kráľovnej mieru, majme na pamäti všetkých trpiacich.

S veľkou láskou vás žehná

váš Otec

Rím, 26. februára 2022