Správa od preláta (6. marca 2023)

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme sa aj naďalej modlili za projekt koordinácie apoštolských prác a za prípravu Mimoriadneho generálneho kongresu.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Prešli už dva roky odvtedy, čo som vás požiadal, aby ste sa modlili za projekt rozvoja a koordinácie apoštolských prác. Počas celej tejto doby som vás informoval o tom, ako tieto práce postupujú. Teraz by som vás rád oboznámil s najnovšími krokmi, ktoré sa nedávno uskutočnili.

V posledných mesiacoch boli v Európe po územnej reorganizácii vytvorené tri nové regióny: Severozápadná Európa v apríli 2022, ktorý zahŕňa bývalé regióny Írska, Veľkej Británie, Holandska a Švédska; Stredná Európa v decembri 2022, ktorá vznikla zlúčením bývalých regiónov Rakúska, Nemecka a Švajčiarska; a 14. februára región Francúzska a Belgicka. Okrem toho bola po mesiacoch štúdia oznámená dotknutým krajinám aj plánová reštrukturalizácia niektorých regiónov v Ázii.

Naďalej sa spolieham na vaše modlitby za tieto práce a za prípravu Mimoriadneho generálneho kongresu, ktorý je už veľmi blízko.

Blíži sa slávnosť svätého Jozefa, zverme všetky tieto úmysly jeho príhovoru u Pána.

So všetkou láskou vás žehná

Váš Otec

Rím, 6. marca 2023