Správa od preláta (7. januára 2023)

Prelát Opus Dei blahoželá k novému roku a oznamuje, že mimoriadny Generálny kongres sa bude konať od 12. do 16. apríla.

Liturgické obdobie Vianoc sa chýli ku koncu. Navrhujem vám, aby ste prosili Pána, aby kontemplácia tajomstva Dieťaťa, ktoré je Bohom a ktoré sa „narodilo pre nás“ (Iz 9,5), priniesla plody vo forme zvýšenia našej túžby žiť pre druhých.

Ako viete, v tomto novom, začínajúcom roku sa bude konať mimoriadny Generálny kongres, aby sa – ako si pápež prial – preštudovali vhodné zmeny v stanovách prelatúry: oznamujem vám, že sa bude konať vo veľkonočnom týždni od 12. do 16. apríla.

Prirodzene to musia byť zmeny, ktoré sa v ničom podstatnom nedotknú Diela, tak ako nám ho svätý Josemaría odovzdal; ide práve o to, aby sme, ako naznačil Svätý Otec, chránili a zachovali charizmu (Ad charisma tuendum).

Všetkých som vás požiadal, aby ste mi poslali návrhy týkajúce sa Stanov, ktoré považujete za vhodné vo svetle toho, čo načrtol pápež. I keď mnohí z vás návrhy neposlali, keďže ide o právny dokument, dorazilo ich už veľké množstvo. Každý deň mi tiež prichádzajú správy – a som za to Bohu veľmi vďačný – ako túžite po vernosti a po tom, aby sme sa všetci podieľali na uskutočňovaní Opus Dei za aktuálnych okolností.

Všetky tieto návrhy sa teraz usporiadajú a pripraví sa materiál, ktorý bude predložený na preštudovanie a schválenie Kongresu; výsledok potom bude zaslaný Svätej stolici.

Spolieham sa na vaše modlitby, aby sme túto prácu čo najlepšie zvládli.

Posielam vám svoje najsrdečnejšie požehnanie do nového roka.

Rím, 7. januára 2023