Správa od preláta (25. mája 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva odovzdať do rúk Panny Márie úmysly nás samých ako aj celého sveta.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

V tomto mesiaci, ktorý chceme v rámci Diela naplniť púťami po celom svete, mi v srdci vyvstáva hlboká vďačnosť a dôvera v ovocie, ktoré prinesie príhovor našej Matky, keď zveríme do jej rúk svoje úmysly.

Iste, Boh dáva tieto plody, keď chce a ako chce, a predovšetkým nám ich dáva preto, lebo naša modlitba – aj keď je krehká – nám umožňuje prijať toľko darov, ktoré nám chce Pán dať: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7, 7-8). Odvážne vyprosujme z neba na našich púťach mnohé milosti pokoja vo svete, osobného obrátenia, povolaní. Tento postoj nám pomáha rásť v istote, že potrebujeme Boha, a to je už prvé ovocie: živí naše vedomie, že je to on, kto všetko posúva dopredu. A aby nám pomohol pocítiť, že naše modlitby sú prijaté, ponúka nám jednoduchú cestu, jemnú cestu, Pannu Máriu: K Ježišovi vždy ideme a vraciame sa k nemu cez Máriu (Cesta, 495).

V tomto poslaní vo svete, ktoré s nami chcel Ježiš Kristus zdieľať – Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28, 20) –, nám svojou blízkosťou odovzdáva svoju radosť. Zakaždým, keď ideme s láskou navštíviť jeho presvätú Matku, môžeme v sebe pestovať túžbu žiť v každom okamihu, v každej okolnosti našich dní, tvárou v tvár ťažkostiam i radostiam s vedomím, že nie sme sami: Kráľovná apoštolov, ako bola s nimi pri prvých krokoch Cirkvi (porov. Sk 1, 12 - 14), nás nikdy neopúšťa. Potom, čo im Učiteľ prv, než zasadol po pravici Boha Otca, povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu,“ učeníci zostali pokojní. No stále majú pochybnosti: nevedia, čo robiť, a tak sa zídu s Máriou, Kráľovnou apoštolov, aby sa zmenili na horlivých hlásateľov Pravdy, ktorá zachráni svet (Brázda, 232).

Nezabudnite sa pripojiť k mojej modlitbe za dvadsaťpäť nových kňazov prelatúry, ktorí boli vysvätení 20. mája v Ríme.

S veľkonočnou radosťou a s láskou Vás žehná

Váš Otec

Rím, 25. mája 2023