Správa od preláta (20. apríla 2024)

V rámci prípravy na nadchádzajúce jubileum nás prelát Opus Dei povzbudzuje, aby sme sa zapojili do Roku modlitby, ktorý vyhlásil Svätý Otec.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Uplynuli už tri mesiace od chvíle, keď nás pápež pozval, aby sme v rámci prípravy na ďalšie Jubileum, „znovu objavili veľkú hodnotu a absolútnu nevyhnutnosť modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete“ (Anjel Pána, 21-I-2024).

Je to znovuobjavenie, ktoré s Božou milosťou môžeme uskutočňovať každý deň rôznymi spôsobmi. Niekedy znovu objavíme pohľad Pána, ktorý nás vedie ku kontemplácii bez slov, pochádzajúcej z lásky. Inokedy bude modlitba viac osobným úsilím a bojom proti roztržitostiam, ktoré by nás mohli odvádzať od Pána. Často sa dialóg s Bohom prejaví v ústnych modlitbách, ktoré sme sa naučili v detstve a ktoré nás vedú k tomu, aby sme mali neustály postoj adorácie a prosenia.

V každom prípade všetky tieto spôsoby modlitby budú živené tým istým duchom, ako zdôraznil svätý Josemaría: „Odvažujem sa tvrdiť, a nebojím sa, že by som sa zmýlil, že existuje mnoho, nekonečne mnoho spôsobov, ako sa modliť. No ja by som si pre vás prial skutočnú modlitbu Božích detí“ (Boží priatelia, bod 243). Uvedomenie si nášho Božieho synovstva nám pomôže modliť sa vždy s dôverou a jednoduchosťou maličkých.

Osobitne by som chcel trvať na prosebnej modlitbe. Je veľa vecí, za ktoré sa treba modliť, ako som vám to opakoval v posledných mesiacoch: za pokoj vo svete, za Cirkev, za Dielo. Je to tajomstvo: Boh počíta s nami, aby sme ho prosili o veci. Ale nie je to preto, že by to potreboval, ale preto, že už samotný fakt, že prosíme, je pre nás dobrom. Tak uznávame, že sami nemôžeme, a preto sme pripravení prijať Božiu milosť. V tomto zmysle vás opäť prosím, aby ste sa naďalej modlili za prácu na úprave štatútov. Ako často hovorím, pôjde to dobre, pretože omnia in bonum, ale ak sa budeme viac modliť, pôjde to lepšie.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 20. apríla 2024